M3迷你倉, 全部自置物業, 迷你倉地契, 已通過所有消防及屋宇署審批

介紹朋友用倉計劃優惠

現凡介紹朋友用倉及預繳3個月或以上, 現有客戶即可享額外免費1星期用倉, 而朋友除享預繳優惠, 亦可獲額外95折優惠一次入倉! 註: 計劃只可用於朋友新入倉,不可用於現有客戶轉倉或續約使用。M3迷你倉保留最終決定權,優惠期至: 2024年12月31日。

使用條款及細則:
1. 介紹人必須為本公司之現有客戶。
2. 介紹人參加次數不限,多介紹多送。
3. 如介紹成功,現有客戶即可享額外免費1星期用倉。
4. 被介紹人必須為本公司之新客戶。
5. 被介紹人必須以預繳形式付款3個月或以上。
6. 如介紹成功,被介紹人可獲額外95折優惠一次入倉。
7. 被介紹人在租倉時需提供介紹人資料 (姓名和倉號),方可享有此優惠。
8. 計劃只可用於朋友新入倉,不可用於現有客戶轉倉或續約使用。
9. 除另有訂明外,此優惠不可與其他優惠同時使用。
10. 本公司保留修改或取消上述優惠之權利,而毋須另行通知。如有任何爭議,本公司將保留最終決定權。
11. 優惠期至 20241231日。

大埔M3迷你倉佔地超過兩萬平方呎, 位置就在大埔大型住宅區內, 方便日常出入迷你倉, 深入民心。大埔迷你倉M3全部自置物業, 迷你倉地契用途, 亦已通過消防及屋宇署檢驗, 遵守所有嚴格的法例規定。儲物環境清潔乾爽、24小時智能卡出入、辦公時間專人駐場、CCTV監控、冷氣恆溫抽濕,大埔M3迷你倉誠邀閣下預約參觀我們開倉: 電話: 6498 1999

最新資訊

迷你倉的安全特點

迷你倉的安全特點

在香港這個密集的都市環境中,迷你倉不僅提供了珍貴的額外空間,也成為保護個人和商業財物的重要選擇。迷你倉的安全特點對於客戶來說至關重要,本文將深入探討迷你倉安全措施的各個方面,包括現代技術的應用、物理安全措施以及如何選擇能夠提供最高保障的迷你倉服務。

安全合格的保證 – M3迷你倉

安全合格的保證! 於大埔的M3迷你倉是本港少數已通過所有消防檢測的迷你倉, 百分百依照所有消防條例及要求, 保證合規合格.